• POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego cannabidiol.pl
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w blogu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • KORZYSTANIE Z BLOGA
 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu jest bezpłatne.
 2. Blog wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników.
 3. Blog nie ma na celu promowania działań nie zgodnych z polskim prawem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga CEO oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.
 • OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH
 1. Blog nie posiada opcji rejestracji użytkownika.
 2. Strona dla prawidłowego działania nie wymaga podawania numeru telefonu, adresu e-mail czy innych danych personalnych.
 3. Nie przechowujemy danych użytkowników.
 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada administrator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność administratora lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 • REKLAMA
 1. Na Blogu mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Grafiki, nazwy, znaki towarowe zamieszczone na banerach oraz w linkach reklamowych stanowią własność intelektualną poszczególnych firm.
 • WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Dane i informacje zawarte platformie Blogu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu przez jej użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 6. Administrator zastrzega, że w przypadku Bloga dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 7. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga, należy przesyłać za pomocą formularza https://cannabidiol.pl/kontakt
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Blogu.
 4. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie namawiamy nikogo do uprawy ani używania konopi ponieważ jest to zagrożone karą pozbawienia wolności. Wszelkie pytania odnośnie uprawy i wykorzystania produktów nielegalnych będą zgłaszane odpowiednim organom.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Przeglądając bloga bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. AkceptujSzczegóły